PBP 14

""De verhalen uit het verleden maken de woning tot een inspiratiebron.""


Koopsom:

Vanaf-prijs €415.000 k.k.

Oppervlak:

ca. 3528 m2

Mogelijkheden:

Bestemming: wonen met bouwaanduiding 'karakteristiek'

Omschrijving

 

Prins Bernhardpark 14: De voormalige officiersmess

Altijd al gedroomd van plek waar je vrij wonen of wonen kunt combineren met werken en leven? Een plek waar je niet alleen bent? Dat is typisch Prins Bernhardpark. De voormalige officiersmess is in verkoop. Dit pand staat in een prachtige omgeving en midden in de natuur. Een plek waar reeën door de weilanden lopen en waar vogels in de tuin nestelen. Het pand heeft een geheel eigen sfeer door haar bijzondere verleden. Het is de ideale plek voor mensen die graag in de nabijheid van ongerepte natuur zijn.

Centraal in het gebied

De Mess vormt het centrale punt op Prins Bernhardpark. Ze is gebouwd in de jaren '40-'41 en deed onder meer dienst als ontspanningsgebouw. Het gebouw is sinds 1954 in gebruik als officiersmess, daarvoor, vanaf 1945 was de officiersmess gehuisvest aan de Overmaat. Ter gelegenheid van de heropening op de huidige locatie, kreeg het de naam Prins Bernhardcasino. Vanaf dat moment werd de naam Prins Bernhardkamp voor het hele gebied ingevoerd. De verschillende oorspronkelijke elementen zijn nog duidelijk zichtbaar in het gebouw. Alle bestaande panden op Prins Bernhardpark bezitten onderling verwante detaillering, zoals vensters en stalen luiken.

Mogelijkheden

De Mess biedt vele mogelijkheden. We dagen je graag uit de mogelijkheden te verkennen en je droom waar te maken in de Mess op Prins Bernhardpark. Droom je mee?

Samen wonen…. 
De Mess is een perfecte plek om met een groep mensen samen te gaan wonen. Met elkaar wordt je dan eigenaar van het bijzondere pand om de ruimte én de kosten te delen. De Mess biedt plek voor maximaal zes wooneenheden. Samen met de andere kopers ga je wonen in een authentiek gebouw met een bijzondere geschiedenis.

Wonen en werken…. 
In de Mess kun je wonen en werken combineren, bijvoorbeeld door dienstverlening aan huis zoals een atelier of (advies)bureau. Maar ook een workshopruimte voor het bakken van taarten of kookstudio zijn concepten die zeer goed mogelijk zijn in de Mess. De indeling, binnenruimtes en faciliteiten zijn mede door het oorspronkelijke gebruik, uitermate geschikt voor een horeca-achtige functie.

Meerdere appartementen ….
Zoek je een mogelijkheid om in een historisch pand in het buitengebied maximaal zes woningen/appartementen te ontwikkelen dan zijn de mogelijkheden in de Mess onderzoeken waard. De vrije ligging, luxueuze uitstraling, het grote volume, de ruime parkeervoorzieningen en de mogelijkheden om het pand uit te bouwen maken de Mess hiervoor extra aantrekkelijk.

Verkoopprocedure

Voor de officiersmess wordt gezocht naar een passende invulling. Het is mogelijk het pand als woning te hergebruiken al dan niet gecombineerd met ondergeschikte functies zoals kantoor- en praktijkruimte, woonruimte voor een woongroep, een galerie, dienstverlening, bed en breakfast of kleinschalige horeca. Dit is mogelijk voor zover het geen afbreuk doet aan het extensieve woonklimaat, de rust van het park, de architectonische en cultuurhistorische waarde. Het perceel mag maximaal zes wooneenheden bevatten.

De mate waarin uw plan passend is in het gebied wordt onder meer beoordeeld op de functionele invulling, de omgang met de ruimtelijke en architectonische waarde van het pand en de omgeving en eventueel door de bieder opgenomen voorwaarden. Daarbij is van belang dat de invulling past binnen de ontwikkelingen en karakter van het Prins Bernhardpark.

Voor de Officiersmess hanteren we een minimale koopsom van 415.000,- euro.

In geval een bieder met het object andere plannen heeft dan een enkel woonhuis voor 1 huishouden dient de bieder zijn bod te motiveren. Hiervoor kan de bieder een biedingsformulier verkrijgen bij de makelaar van ThomaPost of ADT. 

Daarop dient de bieder het plan kort te motiveren, met onder andere de beoogde toekomstige functie(s) en eventuele gewenste ruimtelijke en architectonische aanpassingen (d.m.v. een schetsontwerp). 

Verkoper behoudt zich het recht voor de onroerende zaak niet toe te wijzen. Een te lage bieding of een (vanuit het oogpunt van ADT) niet passende functie zou hiervan de oorzaak kunnen zijn.

 

Kenmerken


Kavel

 • Kaveloppervlakte: ca. 3569 m2
 • Bestemming: wonen met bouwaanduiding 'karakteristiek'
 • Gescheiden afvoer van hemelwater en afvalwater

Gebouw

 • Bouwjaar: 1940
 • De kap bestaat uit een zadeldak bedekt met dakpannen
 • BVO ca. 1860 m2
 • De karakteristieke hoofdvorm van het bestaande gebouwen, bestaande uit oppervlakte, goot- en bouwhoogte, nokrichting en dakhelling dient te worden behouden danwel te worden hersteld
 • Ter plaatse van de bouwaanduiding 'karakteristiek' is het verboden bestaande gebouwen en/of bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen dan wel te verbouwen zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunning.
 • Maximum bebouwingspercentage: 30% van het totale kaveloppervlak
 • Maximale bouwhoogte voor woonhuizen met kap: 11 meter
 • Maximale bouwhoogte voor woonhuizen met plat dak: 7 meter
 • Maximale bouwhoogte voor woonhuizen samengesteld plat dak: 11 meter
 • Maximale goothoogte voor woonhuizen met kap: 6 meter
 • De gezamenlijke oppervlakte aan vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedraagt per bouwperceel maximaal 80 m2

Ligging