Boskavel 07

""In het bos met doorzichten op de weilanden""


Koopsom:

€ 412.000 k.k. incl BTW

Oppervlak:

3.749 m2

Mogelijkheden:

Bestemming: wonen met bouwaanduiding "B"

Omschrijving

De boskavels liggen op uitgekiende plekken, licht verscholen in het bos. Romantisch en avontuurlijk. De doorzichten vanuit het bos bieden voor elke woning een mooie blik op de omliggende weilanden en de rondlopende reeën. De boskavels bieden naast veel vrijheid van bouwen ook veel privacy. Door de binnenruimtes en de buitenwereld met elkaar te verweven is het mogelijk een heel eigen sfeer te creëren. Leven op Prins Bernhardpark is buiten wonen, met een eigen thuis.

Kenmerken


Kavel

  • Kaveloppervlakte: ca. 3750 m2
  • Bestemming: wonen met bouwaanduiding "B"
  • Maximum bebouwingspercentage: 15% van het totale kaveloppervlak, tot een maximum van 3000 m3
  • Er dienen minimaal 2 parkeerplaatsen per woning op eigen bouwperceel gerealiseerd te worden
  • Het gebied kent in natte perioden hoge grondwaterstanden. Op de kavel dient de eigenaar drainerende voorzieningen aan te leggen
  • De waterbergingsopgave op eigen terrein is 1,0 m3 per 25 m2 verharding (greppel, vijver, infiltratiekratten). Houd rekening met hoogteverschillen in het terrein

Gebouw

  • Maximum bouwhoogte voor hoofdgebouwen is 11 meter
  • Maximum bouwhoogte voor bijbehorende bouwwerken is 7 meter
  • De afstand van de woning en bijgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 5 meter

Ligging