Prins Bernhardpark, een bosachtige omgeving

Ruimtelijke beleving nabij de Lonnekerberg

De landschapsstructuur op en rond Prins Bernhardpark faciliteert een bijzonder woonmilieu waar particulieren in een bosachtige omgeving hun woning kunnen bouwen. Markant onderdeel voor de ruimtelijke beleving zijn de afwisseling van dicht beplante ruimten en open weilanden. Hierdoor ontstaan verschillende woonsferen. Ook de hoogteverschillen in het gebied geven Prins Bernhardpark een bijzondere kwaliteit. Door de ligging op de zuidelijke uitloper van stuwwal, de Lonnekerberg, loopt het gebied in westelijk richting op.

Ten noorden en ten zuiden van het woongebied ligt een open landschap dat voor de nieuwe bebouwing landschappelijk interessante perspectieven biedt. Het bos is een gemengd loofbos dat vooral aan de rand naar de Lonnekerberg veel beuken en eiken bevat. Richting het oosten nemen andere soorten toe, met berken en dennen. Af en toe staan er ook nog exoten zoals platanen. Dit zijn restanten uit oude tuinen.

De basis van het plan is het huidige bos, dat zoveel mogelijk wordt behouden. Ter wille van de kavels worden her en der lege plekken uit het bos gespaard. De door de toekomstige bewoners toe te voegen heesterlaag draagt bij aan zowel een aangenaam ruimtelijk woonklimaat als aan de landschappelijke kwaliteit.
Faciliteiten op fietsafstand

Alle dagelijkse voorzieningen zoals supermarkt, sportverenigingen, horeca en scholen binnen 10 minuten fietsafstand.
 

 

Golfbaan 't Rijk van Sybrook

Recht tegenover Prins Bernhardpark, aan de ander kant van de Oldenzaalsestraat, ligt op een oud landgoed de prachtige 27-holes golfbaan. Verschillende holes bieden uitzicht op het typische Twentse coulisselandschap, terwijl andere omsloten worden door prachtige bospercelen.